Sorg og krise

Vi oplever alle sorgfulde perioder i vores liv. Sorgprocessen er en naturlig proces, der tager tid og som er hård at komme igennem, men som kan medvirke til menneskelig modning og vækst.

Den psykiske krisetilstand opstår, når man: er i en situation, hvor ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation (Culberg, 1984).

At være i krise indebærer en form for forandring. Denne forandring kan opstå i den ydre verden og derefter påvirke os. Forandringen kan ligeledes opstå indeni os og medføre en ændring i vores færden i den ydre verden. Under alle omstændigheder vil en krise betyde en ændring i hvordan vi oplever os selv og verdenen omkring os.

Seneste indlæg