Stress

Når vi er stressede, bliver der udløst en stor mængde stresshormoner i kroppen. Fysisk kan vi mærke det i form af, at vores hjerte banker, vi sveder, ryster eller føler os udmattede. Vi bliver lettere irritable, får lettere hovedpine og kan få søvnforstyrrelser.

[dt_quote type=”blockquote” font_size=”big” animation=”none” background=”plain”]Stress kan defineres som: ”… de fysiologiske følger, som en almen fysisk eller psykisk belastning vil fremkalde, fordi kroppen alt for længe holdes i ”alarmberedskab.”
(Cullberg, 1984)[/dt_quote]

I dag vil man typisk forbinde ordet stress med noget negativt, men set fra et historisk perspektiv kan man også opfatte det som noget nyttigt. Stress er en tilstand, der får adrenalin-niveauet til at stige og sætter mennesket i stand til at reagere i truende situationer. Kroppen bliver med andre ord sat i ”højeste beredskab”, og man kan vælge enten at flygte fra truslen eller blive og tage kampen op.

Mange mener dog, at dette klassiske syn på stress ikke er tidssvarende i forhold til det samfund vi lever i i dag. I det moderne samfund møder vi sjældent ”trusler”, hvor det er vitalt enten at flygte eller kæmpe. Det er derimod en anden slags stressfaktorer, vi er oppe imod, fx problemer med at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen eller diverse psykologiske belastninger, fx skilsmisse.

Undersøgelser har vist, at stressfaktorer har mindst fire fælles dimensioner:

  • Overbelastning – underbelastning. Eksempler på overbelastning kan være for meget arbejde eller for højt arbejdstempo, mens eksempler på underbelastning kan være isolation eller arbejdsløshed.
  • Mening – meningsløshed: Hvis man er i stand til at betragte en belastning som meningsfuld, vil den virke mindre stressende, end hvis man opfatter den som totalt meningsløs.
  • Kontrol: Jo mere kontrol man har over en belastning des mindre stressende vil den føles. Omvendt er det klart at en situation, hvor du ikke føler, du har den mindste kontrol, vil opleves som meget belastende.
  • Forudsigelighed: Hvis man ved, hvornår en belastning vil optræde, vil den opleves som mindre stressende, end hvis man ingen anelse har om dette.

Jeg tilbyder samtaler, der særligt har fokus på stress og stresshåndtering.

Seneste indlæg