Tinnitus

Tinnitus er opfattelsen af lyd, der ikke stammer fra en lydkilde udenfor hovedet (Henry, Dennis & Schechter, 2005). Tinnitus skyldes ofte et fejlagtigt nervesignal, der opstår et sted i høresystemet. Signalet tolkes som lyd, for eksempel brummen, hylen, hvislen eller ringen i hjernens hørecenter. Det er altså ikke en ”rigtig” lyd, men nerveaktivitet, der høres, men hjernen tolker det som lyd, fordi signalet kommer fra hørenerven.

Der findes mange årsager til at man får tinnitus. Det er vigtigt at være undersøgt af en øre-næse-halslæge, således at han har udelukket andre årsager til lydopfattelsen end tinnitus.Speciallæge-undersøgelsen er en forudsætning for at vi sammen kan arbejde med, hvordan du kan håndtere dit liv med tinntius.

Der vil være gode dage, hvor tinnituslyden er helt i baggrunden og ikke generer og der vil være dårlige dage, hvor det føles umuligt at slippe væk fra tinnituslyden. Hvis du er stresset, anspændt, deprimeret eller bekymret, vil tinnituslyden kunne komme til at fylde uforholdsmæssigt meget. I sådanne ”negative” livsperioder har hjernen ikke ressourcer til at undertrykke tinnituslyden.

Jeg tilbyder samtaler, rådgivning og vejledning til mennesker, der skal finde et nyt ståsted i livet med tinnitus som livsvilkår.

Seneste indlæg